4aT 4aT- elek-mechat
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0,1 7:10- 7:55     mat KK 119    
1 8:00- 8:45 r_fizyka WO w2 r_fizyka WO 206 r_matematyka KK 204   j.polski ES 204
2 8:50- 9:35 religia DY w2 j.polski ES 206 r_matematyka KK 204   j.polski ES 204
3 9:40-10:25 wf-1/2 WP SG3
wf-2/2 PJ sg5
r_matematyka KK 206 j.angielski-1/2 ER 100
2PraProjUiSm-2/2 PT 004
  r_fizyka WO 204
4 10:40-11:25 wf-1/2 WP sg5
wf-2/2 PJ SG3
matematyka KK 206 sys i UrzTel-1/2 Ja 120
2PraProjUiSm-2/2 PT 004
j.polski ES 120 u_HiS GJ 204
5 11:30-12:15 r_fizyka WO 032 u_HiS GJ 203 sieciKom-1/2 DR B3
2PraProgUiSm-2/2 PT 004
syKonDoZab-1/2 Ja 120
j.angielski-2/2 ER A1
matematyka KK 204
6 12:20-13:05 2EkspUrzEle-1/2 PT 004
j.angielski-2/2 ER 101
j.angielski-1/2 ER 203 j.angielski-1/2 ER B2
2PraProgUiSm-2/2 PT 004
g.wych PR 204 matematyka KK 204
7 13:10-13:55 2EkspUrzEle-1/2 PT 004
j.angielski-2/2 ER 101
  2PraProgUiSm-2/2 PT 004 religia DY 204 wf-1/2 WP Sg2
wf-2/2 PJ sG1
8 14:00-14:45 2EkspUrzEle-1/2 PT 004   2PraProgUiSm-2/2 PT 004 j.niemiecki-1/2 Sz 204
UrzIsystMech-2/2 DP 100
 
9 14:50-15:35 CKPiU     UkłAutom-1/2 DP 100
j.niemiecki-2/2 Sz 204
 
10 15:40-16:25 CKPiU        
11 16:30-17:15 CKPiU        
Drukuj plan
wygenerowano 31.08.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum